Obchodní podmínky

 

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro obchod Streetmoto Plzeň a přidružený internetový obchod. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). Ceny na internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč pro koncového uživatele. Ceny jsou zobrazeny včetně DPH. Zákazníka vyrozumíme prostřednictvím emailu o přijetí objednávky, pokud uvede správně kontaktní údaje. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Objednávka, uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající může vyžádat potvrzení objednávky. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu objednavky@streetmoto.cz

3. Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany dodavatele je možné z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn prostřednictvím emailu nebo telefonicky kontaktován.

4. Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo /bydliště/ nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení kupní ceny. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na emailovou adresu zákazníka. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí v hotovosti - při převzetí zboží. Zboží, které je objednáno "na dobírku" se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka). Balné je zdarma.

5. Vrácení zboží

Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb., prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do 30 pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné. Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:

  • a / Zboží musí být neporušené, schopné dalšího prodeje.
  • b / Peníze za zboží jsou vráceny po odečtení nákladů na poštovné a balné.

6. Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u dodavatele. Koncový zákazník je povinen předat zboží dodavateli a je povinen udat také důvod reklamace. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůtu 2 roky nebo lhůtu garantovanou výrobcem. U vybraných výrobců až 5 let. Záruční doba začíná v den doručení (převzetí) zboží.

Při odběru nad 4 tis. korun poštovné hradí firma STREET MOTO s.r.o.

7. Ochrana osobních dat

Podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím. Prodávající se zavazuje osobní údaje které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným třetím osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků (kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

8. Závěrečná ustanovení

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

9. Reklamační protokol

Vytisknete si tento protokol a vyplněný nám ho přibalte do zásilky s  vraceným zbožím.

Děkujeme.

Protokol o vrácení zboží.